foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WALNY ZJAZD 
STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FORM ZŁOTNICZYCH

w dniu 29 czerwca 2024 roku - Xandu Galeria i Dom Aukcyjny ul. Gen. W. Andersa 29,
00-159 Warszawa

I termin - godzina 12:00

(W pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych członków.

Zwoływanie walnego zebrania w drugim terminie, jeśli nie ma wymaganej liczby członków na zebraniu.

Wtedy do odbycia się walnego i podjęcia uchwał nie jest już potrzebne kworum).

II termin - godzina 12:15

Planowany porządek zebrania:

 1. 12:15 Otwarcie zebrania
 2. 12:20 Przywitanie Gości oraz przybyłych członków
 3. 12:30 Przyjęcie porządku zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia STFZ
 4. 12 40 Sprawozdanie Skarbnika
 5. 13:50 Sprawozdanie Zarządu
 6. 13:00 Sprawozdanie Rady Programowej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
 7. 13:15 Głosowanie nad uchwałami.
 8. 13:30 Przerwa na kawę
 9. 14:00 Omówienie możliwości dofinansowania działalności STFZ..
 10. 14:10 Konkurs "Prezentacje 2025".
 11. 14:20 Warsztaty w Częstochowie.
 12. 14:40 Wolne wnioski i dyskusja.
 13. 15:00 Zamknięcie zebrania.

Nasi partnerzy

 • Logo_Fundacja Promocji_Wzornictwa.jpg
 • partnerzy.jpg
 • yes.jpg

Najnowsze video

Reklama