foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FORM ZŁOTNICZYCH

w dniu 1 lipca 2023 roku w Galerii Projekt Al. KEN 20a w Warszawie

I termin -godzina 12:00

Zwoływanie walnego zebrania w drugim terminie, jeśli nie ma wymaganej liczby członków na zebraniu.

II termin - godzina 12:30

Planowany porządek zebrania:

 1. 12:30 Otwarcie zebrania
 2. 12:35 Przywitanie Gości oraz przybyłych członków
 3. 12:45 Przyjęcie porządku zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia STFZ
 4. 12 :50 Sprawozdanie Skarbnika
 5. 13:10 Sprawozdanie Zarządu
 6. 13:30 Sprawozdanie Rady Programowej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
 7. 13:50 Podjęcie uchwał.
 8. 14:00 Przerwa na kawę
 9. 14:20 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby).
 10. 14:25 Wybory - zgłaszanie kandydatów:
  • na Prezesa STFZ,
  • na członków Zarządu,
  • do Rady Programowej,
  • do Sądu Koleżeńskiego,
  • do Komisji Rewizyjnej
 11. 15:10 Liczenie głosów przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
 12. 15:40 Ogłoszenie wyników wyborów.
 13. 15:50 Wolne wnioski i dyskusja.
 14. 17:00 Zamknięcie zebrania.

Nasi partnerzy

 • Logo_Fundacja Promocji_Wzornictwa.jpg
 • partnerzy.jpg
 • yes.jpg

Najnowsze video

Reklama