foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy

STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FORM ZŁOTNICZYCH

w dniu 10 lipca 2021 roku

w Galerii Projekt Al. KEN 20a w Warszawie

I termin - godzina 11:00

W pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych członków. Zwoływanie walnego zebrania w drugim terminie, jeśli nie ma wymaganej liczby członków na zebraniu. Wtedy do odbycia się walnego i podjęcia uchwał nie jest już potrzebne kworum.

 

II termin - godzina 12:00

Planowany porządek zebrania:

 1.    12:00   Otwarcie zebrania
 2.    12:05   Przywitanie Gości oraz przybyłych członków
 3.    12:10   Przyjęcie porządku zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia STFZ
 4.    12:15   Sprawozdanie Skarbnika
 5.    12:25   Sprawozdanie Zarządu
 6.    12:40   Sprawozdanie Rady Programowej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej
 7.    12:50   Podjęcie uchwał
 8.    12:55   Przerwa na kawę
 9.    13:10   Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby)
 10.  13:20   Wybory - zgłaszanie kandydatów:
  •   na Prezesa STFZ
  •   na członków Zarządu
  •   do Rady Programowej
  •   do Sądu Koleżeńskiego
  •   do Komisji Rewizyjnej
 11.   13:40  Wybory:
  •   Wybory Prezesa (1 osoba)
  •   Wybory Zarządu (5 osób)
  •   Wybory Rady Programowej (5 osób)
  •   Wybory Sądu Koleżeńskiego (3 osoby)
  •   Wybory Komisji Rewizyjnej (5 osób)
 12.   14:00  Liczenie głosów przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną
 13.   14:30  Ogłoszenie wyników wyborów
 14.   14:40  Dyskusja i głosowanie nad uchwałami
 15.   15:00  Wolne wnioski i dyskusja
 16.   17:00  Zamknięcie zebrania

Nasi partnerzy

 • Logo_Fundacja Promocji_Wzornictwa.jpg
 • partnerzy.jpg
 • yes.jpg

Najnowsze video

Reklama