foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Regulamin XV Edycji Konkursu Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE 2015 

CYRK

CYRK - to temat tegorocznych Prezentacji towarzyszących targom Złoto Srebro Czas. Temat wieloznaczny dający możliwość bardzo wielorakiej interpretacji a jednocześnie pełen możliwości warsztatowych. To właśnie te cechy sprawiły że CYRK w latach PRL-u był ulubionym tematem czołowych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, Tomaszewski, Świerzy, Lenica., Młodożeniec traktowali go jako wesoły przerywnik w siermiężnych czasach i bardzo często zdobywali nagrody. Mamy nadzieje że i obecnie Cyrk zaowocuje spontanicznymi i niekonwencjonalnymi pracami w tych - burzliwych czasach.
                                                                                                                 A. Jacyszyn

 Katalog Prezentacje 2015

Strona główna Targów Złoto Srebro Czas

Komisarz konkursu:

Radosław Wójcik ( 604 617 352, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Organizatorzy i fundatorzy nagród

Międzynarodowe Centrum Targowe

Pracownia Sztuk Plastycznych

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych

Arma    

Corundum 

Galeria Otwarta                     

Galeria Trendymania    

Hopea

Markstone 

Rodent 

Walcownia Metali               

W&D Engraving Solutions

W. Kociuba                 

  

,Warunki uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa:

1.     W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy, które w dniach 10-17.08.2015 roku dostarczą lub prześlą swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (w wersji elektronicznej i drukowanej) na adres:

P.P.H.U. „W&W DESIGN” Radosław Wójcik

Ul. Piłsudskiego 41/43

42-202 Częstochowa

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj oraz na stronie www.facebook.com/StowarzyszenieSTFZ. Ponadto należy wnieść opłatę wpisową w wysokości 50 zł (dla członków STFZ), 100zł (dla autorów nie należących do STFZ) na konto STFZ za każdą zgłoszoną pracę lub komplet.

Konto STFZ:

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych

01-230 Warszawa ul Skierniewicka 1/7 lok72

NIP 5262398963

Bank WBK 68 1090 1870 0000 0001 2064 9527

Dowód wpłaty należy dołączyć do prac konkursowych.

2.     Opłata wpisowa jest bezzwrotna

3.     Prace konkursowe powinny być dostarczone w bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie oraz powinny być zapakowane w torebkę strunową z kodem pracy, imieniem i nazwiskiem autora.

4.     Do konkursu można zgłaszać pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy. Komplety i zestawy zgłoszone na jednym formularzy będą traktowane jako jedna praca.

5.     Warunkiem uczestnictwa jest użycie w pracy metali szlachetnych lub elementów z tych metali.

6.     Zgłoszone prace muszą być nowe i dotychczas nigdy nie prezentowane, co zgłaszający potwierdza własnym podpisem w zgłoszeniu; deklaruje również, że jest właścicielem praw autorskich zgłaszanych przedmiotów w rozumieniu prawa autorskiego.

7.     Jeden autor może zgłosić dowolną ilość prac (kompletów). Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.

8.     Każda praca (zestaw) powinna być oznaczona pięciocyfrowym godłem umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym, osobnym dla każdej pracy (zestawu, kompletu).

9.     Używanie pseudonimów jest zabronione.

10.  W zgłoszeniu należy podać wartość odtworzenia pracy (użytych materiałów).

11.  Chęć odbioru prac należy zgłaszać po roku od ogłoszenia wyników u komisarza konkursu.

12.  Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za prace od momentu złożenia (nadesłania) do odebrania (odesłania) przez zgłaszającego.

13.  Prace niezakwalifikowane do wystawy należy odebrać u komisarza wystawy po ogłoszeniu wyników konkursu tj. w październiku podczas trwania targów. Prace nieodebrane na targach będą odesłane przez komisarza na koszt autora po uprzednim  telefonicznym uzgodnieniu formy wysyłki. Do kontaktu w sprawie wysyłki zobowiązany jest autor. Prace nieodebrane do 30 listopada zostaną przekazane na cel charytatywny.

14.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji prac w wydawnictwach, prasie, telewizji oraz innych formach dokumentacji wizualnej w celach promocyjnych.

15.  Komisarzem konkursu jest:

                      Radosław Wójcik ( 604 617 352, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Obradom jury mogą towarzyszyć fundatorzy nagród i wyróżnień, o ile zostanie postanowione inaczej, jury nie zna nazwisk autorów prac. Członkowie jury nie biorą udziału w konkursie.

- Jury dokona wyboru prac, spełniających warunki konkursu, zgodnie z regulaminem oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

- Jury jest zobowiązane do pisemnego umotywowania swojego werdyktu.

- Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna zamknięta.

- Jury ma prawo do innego podziału nagród.

- Fundatorzy wyróżnień dokonują wyboru spośród prac zakwalifikowanych do konkursu.

- Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu werdykt jury jest tajny.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 02.10.2015 roku w hali MT POLSKA przy ul. Marsa 56c w Warszawie, w drugim dniu Targów Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas.

Nagrodzone i zakwalifikowane prace będą prezentowane podczas Targów w Galerii Projektantów, następnie także w innych miejscach w Polsce.

Do wystawy (poza konkursem) dołączone zostaną prace jurorów i komisarza konkursu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Internecie na stronach www.stfz.plwww.zlotosrebroczas.comwww.zlotnictwo.info oraz w prasie branżowej. Każdy z autorów zakwalifikowany do wystawy otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz autorki katalogu.

Zakwalifikowane prace ze względu na planowane wystawy w Polsce pozostaną do dyspozycji organizatorów przez jeden rok. Odbiór prac będzie możliwy na Targach Złoto Srebro Czas w roku 2016. Potem będą odesłane na koszt autora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu formy wysyłki. Do kontaktu w taj sprawie zobowiązany jest autor. Prace nieodebrane do 30 listopada 2016 roku zostaną przekazane na cel charytatywny.

 

Nagrody główne:

- I Nagroda Prezesa MCT (nagroda pieniężna)

- II Nagroda Prezesa PSP (nagroda pieniężna)

- III Nagroda Prezesa STFZ (statuetka)

Nagrody i wyróżnienia:

- Nagroda „Otwartego Krzemienia Galerii Otwartej” w Sandomierzu

- Wyróżnienie Galerii Trendymania

- Wyróżnienie firmy Corundum ( nagroda rzeczowa lub bon na zakup kamieni)

- Wyróżnienie firmy Arma ( nagroda rzeczowa lub bon na zakup narzędzi)

- Wyróżnienie firmy Rodent ( nagroda rzeczowa lub bon na zakup narzędzi)

- Wyróżnienie firmy Markstone ( nagroda rzeczowa lub bon na zakup kamieni)

- Wyróżnienie firmy Walcownia Metali GRAKO ( nagroda rzeczowa lub bon na zakupy)

- Wyróżnienie firmy Wojciech Kociuba ( nagroda rzeczowa)

- Wyróżnienie firmy W&D Engraving Solutions (nagroda rzeczowa lub bon na zakupy).

 

*Rodzaje i ilość nagród może ulec zmianie !

 

 

Autorzy nagrodzonych prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% otrzymanej nagrody, w biurze Targów w dniu wręczenia nagród (o ile wartość nagrody przewyższa 1000 zł).