foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CO TO JEST STFZ?


Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych (STFZ) zrzesza polskich projektantów biżuterii zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem biżuterii autorskiej.
Powstało w 1991 roku z inicjatywy 15 członków założycieli i obecnie STFZ liczy 159 członków, 5 członków honorowych i 17 członków wspierających (stan na maj 2016).

IDEA STFZ


Celem Stowarzyszenia jest promocja współczesnego polskiego wzornictwa biżuterii autorskiej w kraju i za granicą, oraz zapewnienie członkom STFZ szerokiego dostępu do informacji branżowych, sieci kontaktów i aktualnych oraz archiwalnych materiałów branżowych.

Swoje cele STFZ realizuje poprzez:


– współorganizowanie wystaw, konkursów, plenerów i kursów w kraju oraz udział w podobnych imprezach za granicą,
– współpracę z podobnymi organizacjami w Polsce i na Świecie,
– szeroką wymianę informacji, myśli i idei,
– prowadzenie działalności dokumentacyjnej.

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000201417.

Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych subwencji, a jego budżet składa się ze składek członkowskich. Prace organizacyjne i administracyjne Stowarzyszenia wykonywane są społecznie przez członków Zarządu i Rady Programowej w ich prywatnych pracowniach i domach.

Od maja 2023 STFZ posiada własną Galerię Bohemka. Galeria mieści się w zabytkowym budynku stacji kolei wąskotorowej Zalesie Dolne
ul. Stołeczna 34A Zalesie Dolne , Piaseczno. W budynku organizowane są cyklicznie wystawy członków STFZ.

STFZ aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu złotniczym, współpracując z zagranicznymi stowarzyszeniami złotniczymi, sieciami kontaktowymi.

ZARYS HISTORII POWSTANIA STFZ


 

Pomysł utworzenia nowego niezależnego związku twórczego zrodził się jesienią 1990 roku. Pierwszy mówił o tym Marek Nowaczyk.

Polskie złotnictwo rozwijało się, w Legnicy wystawa goniła wystawę, pojawiały się jak grzyby po deszczu galerie z autorską biżuterią, tworzyły się podstawy normalności w polityce, w gospodarce, w sztuce.

Marek wiedział czego chce spotykaliśmy się w różnych składach, ale trzon stanowili późniejsi założyciele Stowarzyszenia. Wniosek do Sądu podpisało 15 osób: 13 lutego 1991 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowił zarejestrować związek twórczy – Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych. Do czasu pierwszego Zjazdu pierwsze komisaryczne władze tworzyli: Andrzej Bielak, Jacek Skrzyński, Giedymin Jabłoński.

Pierwszy Walny Zjazd STFZ odbył się 27 kwietnia 1992 r. STFZ liczył już wtedy 47 członków. Koncepcja znaku graficznego STFZ wyszła od Barbary Kańskiej -Bielak. Ponieważ jedną z głównych bolączek środowiska był brak wymiany informacji pojawiło się info. Prototypem była strona maszynopisu (niestety bez daty), powielana na ksero, z nagłówkiem „Podstawowe informacje o STFZ nr 1″. Potem już z datą 20 lipiec 1992 r „Informacje STFZ nr 2″, kolejne ukazywały się już pod nazwą „inf 3″ aż do „inf 9″ . W kwietniu 9 r. ukazało się „info 10″ i ta nazwa funkcjonuje do dzisiaj. W siedemnastym roku nie bez dumy stwierdzamy, że pomysł Marka otworzył nową epokę w polskim powojennym złotnictwie artystycznym.

Andrzej Bielak
Kraków, listopad 2008

 

Dzisiaj (2015) STFZ liczy ponad 148 członków rzeczywistych, rekomenduje 15 galerii. Nawiązaliśmy liczne kontakty z bracią złotniczą w całym świecie. Zrobiliśmy wiele dla całego środowiska. Siła i pozycja STFZ jest efektem pracy wszystkich członków Stowarzyszenia.