Tel.+48 777 666 777
office@solarsystem.com

Urodzona w Lublinie, mieszka w Warszawie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii UW i warszawskiej szkoły złotniczej Wytwórnia Antidotum.  Od roku 2012 członek Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.  Uczestnik wystaw zbiorowych, laureatka kilku wyróżnień.